Roman Bauer Jiří Benedikt jan

Roman Bauer

Profesionál s dlouholetou zkušeností v řízení provozu a poradenských službách. Zabývá se vytvářením a implementací strategií, které pomáhají zvyšovat provozní výkonnost a reagovat na rychle se měnící prostředí. Vedl projekty úspěšně zakončené hmatatelnými výsledky a vede tréninky v oblasti Lean Six Sigma, projektového řízení a řízení dodavatelského řetězce.

roman.bauer@teamplay.cz

+420 602 154 168

http://cz.linkedin.com/in/romanxb

 

Jiří Benedikt

Management consultant a trenér. Zabývá se zejména řízením pomocí dat a novými technologiemi. Jako zaměstnanec PwC školil datové modelování v Irsku, Dánsku a ČR, působí jako externí školitel na Vysoké škole ekonomické. Kromě školení se věnuje řízení internetového startupu.

 

jiri.benedikt@teamplay.cz

+420 777 253 754

cz.linkedin.com/in/jiribenedikt

Jan Stejskal

Specialista na silné a kreativní týmy. Zabývá se strategickým rozvojem lidí v businessu. lidí. Má za sebou mnohaleté trenérské zkušenosti a jasné výsledky. Je členem britské asociace trenérů CIPD.

jan.stejskal@teamplay.cz

+420 602 154 168